มรรค 8 สัมมาอาชีวะ มรรค กัมมันตะ วายามะ สังกัปปะ คือ อะไร กุศล วิตก
5 (1)

Click to rate this post! [Total: 1 Average: 5]มรรค 8 มร …

มรรค 8 สัมมาอาชีวะ มรรค กัมมันตะ วายามะ สังกัปปะ คือ อะไร กุศล วิตก Read More »